ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นเรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปี2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นเรื่องโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาธารณะหมู่8บ้านโคกกระถิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่ที่8(บ้านโคกกระถิน)(บริเวณทางเข้าซอยโรงแรมสตาร์อินท์)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกหมู่ที่7(บ้านโคกกระถิน)(บริเวณถนนคอสะพานร่องแซง-เลียบลำห้วยห้วยขมิ้น)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่3(บ้านห้วยทองหลาง) (บริเวณซอยถนนบ้านผู้ใหญ่ทองดี ศรสุวรรณ์)ต.ห้วขขมิ้น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่2(บ้านห้วยทองหลาง) (บริเวณถนนบ้านผู้ใหญ่ร่มจากฝั่งซ้ายไปขวา)
ประกาศอบต.ห้วยขมิ้นเรื่อง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุวรรณศร หมู่ที่8–หมู่ที่ 12(จุดเชื่อมต่อเทศบาลหินกอง หมู่ที่ 8 ถึงสะพานข้ามคลองหนองนาก

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 >>

 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น