ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นเรื่องโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาธารณะหมู่8บ้านโคกกระถิน


ประกาศจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๐
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นเรื่องประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปี2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหมู่ที่8(บ้านโคกกระถิน)(บริเวณทางเข้าซอยโรงแรมสตาร์อินท์)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสต์ติกหมู่ที่7(บ้านโคกกระถิน)(บริเวณถนนคอสะพานร่องแซง-เลียบลำห้วยห้วยขมิ้น)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่3(บ้านห้วยทองหลาง) (บริเวณซอยถนนบ้านผู้ใหญ่ทองดี ศรสุวรรณ์)ต.ห้วขขมิ้น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่2(บ้านห้วยทองหลาง) (บริเวณถนนบ้านผู้ใหญ่ร่มจากฝั่งซ้ายไปขวา)
ประกาศอบต.ห้วยขมิ้นเรื่อง โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุวรรณศร หมู่ที่8–หมู่ที่ 12(จุดเชื่อมต่อเทศบาลหินกอง หมู่ที่ 8 ถึงสะพานข้ามคลองหนองนาก

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 >>

 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น