ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 

       
     
       
        หัวข้อ   โดย   ชม   ตอบ   update
 
ชื่นชมการทำงาน
 คนห้วยขมิ้น
 2012-06-27 10:09:34
  1055 1  
2012-08-30 11:54:21
By : krolgin
 
 
"""ขอเชิญอบรม """"การใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบก่อสร้าง 3D และประมาณราคา"""" วันที่ 28-30 ก.ค.60 จ.พระนครศรีอยุธยา """
 yotathai
 2017-07-18 14:26:13
  0 0  
00-00-00 00.00 น.
By : xxxxx
 
 
เครื่องพิมพ์เช็ค
 บริษัทพีอาร์เอ็น เทคโนโลยีจำกัด
 2016-09-22 10:02:44
  123 0  
00-00-00 00.00 น.
By : xxxxx
 
 
โครงการอบรมการใช้งาน-โปรแกรมช่วยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 เดลส์เน็ท
 2016-06-23 11:27:00
  229 0  
00-00-00 00.00 น.
By : xxxxx
 
 
เครื่องพิมพ์เช็คสำหรับ อบต. เทศบาล
 จุฑารัตน์ บัวสุข
 2016-05-30 13:27:35
  217 0  
00-00-00 00.00 น.
By : xxxxx
 
 
ขอเชิญอบรม "แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร" 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 (2วัน) ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จ.นครนายก
 yotathaitraining
 2016-01-12 21:43:52
  378 0  
00-00-00 00.00 น.
By : xxxxx
 
 
ขออนุญาตนำเสนอ โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเบี้ยยังชีพ/สำหรับงานอบต.เทศบาล และเขต
 เดลส์เน็ท
 2015-03-24 13:33:24
  439 0  
00-00-00 00.00 น.
By : xxxxx
 
 
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญราคาประหยัดเพียง 25,000 บาท
 ต่อ
 2014-10-13 13:30:15
  649 0  
00-00-00 00.00 น.
By : xxxxx
 
 
ประชาสัมพันธ์ ระบบเสียงไร้สาย
 JSOFT
 2014-10-10 17:06:20
  496 0  
00-00-00 00.00 น.
By : xxxxx
 
 
ขอเชิญสมัครอบรม “การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรม Multiframe 4D ” วันที่ 22-26 กันยายน 2557 (5 วัน) ที่ อุบลราชธานี
 yotathai
 2014-09-10 10:24:42
  424 0  
00-00-00 00.00 น.
By : xxxxx
 
 
หน้าที่ [1] 2 3 >>
       
ของใหม่ อ่านได้อย่างเดียว
ดูเยอะ เก่าแล้ว
ตอบเยอะ อยู่บนสุด
 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น