ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 


โครงการห้วยขมิ้น ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ สืบสานประเพณี ประจำปี 2560กิจกรรมย้อนหลัง
ร่วมกันลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นจัดโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม 2559 (วันแม่แห่งชาติ)
โครงการถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 ณ.วัดห้วยทองหลาง
โครงการห้วยขมิ้น ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ สืบสานประเพณี ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานเชิงปฏิบัติการงบประมาณปี 2559
วันพ่อแห่งชาติ 2558
นายกทองหล่อ ดอกพิกุล (นายกอบต.ห้วยขมิ้น)และนายร่ม วรรณประเสริฐ(ประธานศูนย์ข้าวห้วยขมิ้น) ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตร
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 >>

 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น