ประวัติ อบต.
  สภาพทั่วไป
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา อบต.
  สินค้า OTOP
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
  เจ้าหน้าที่ อบต.
  ผู้นำท้องที่-ชุมชน
   
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา
    ศาสนาและวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  ส่วนสวัสดิการสังคม
  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง
  โรงพยาบาลส่งเสริม
    สุขภาพชุมชนตำบลห้วยขมิ้น
  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ทางการเกษตรประจำตำบล
  ศูนย์กู้ชีพ อบต.ห้วยขมิ้น
  งานพัฒนาชุมชน
   
  รับเรื่องราวร้องทุกข์
  แบบฟอร์มบริการประชาชน
  ลดขั้นตอนการบริการ
   
  พรบ./พรก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
   
  งานบุคลากร
  งานพัฒนาชุมชน
  งานแผนและนโยบาย
  งานข้อบัญญัติ
  งานการคลัง
  งานกิจการสภา
  แผนอัตรากำลัง
  แผนพัฒนาสามปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
   
  รายงานประจำปี
  รายงานติดตามและประเมิน
    ผลแผนพัฒนา อบต.
  รายงานจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานรายรับรายจ่าย
 
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
   
 
หนังสือพิมพ์
 
 
รายการโทรทัศน์
 
 
กระทรวงต่างๆ
 
 
จังหวัดทั่วไทย
 
 
เว็บช่วยค้นหา
 
 
เว็บเพื่อนบ้าน
 
Download Programสำหรับผู้ที่ยังไม่มี program Acrobat
 
 
 
   
 


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้นจัดโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม 2559 (วันแม่แห่งชาติ)กิจกรรมย้อนหลัง
ร่วมกันลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
โครงการห้วยขมิ้น ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ สืบสานประเพณี ประจำปี 2560
โครงการถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2559 ณ.วัดห้วยทองหลาง
โครงการห้วยขมิ้น ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ สืบสานประเพณี ประจำปี 2559
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานเชิงปฏิบัติการงบประมาณปี 2559
วันพ่อแห่งชาติ 2558
นายกทองหล่อ ดอกพิกุล (นายกอบต.ห้วยขมิ้น)และนายร่ม วรรณประเสริฐ(ประธานศูนย์ข้าวห้วยขมิ้น) ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเกียรติบัตร
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ
กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม....เคลื่อนที่อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 >>

 
   
   
  © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๒ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น